Māksla - ศิลปะ


เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
aplausi


ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
māksla


การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
priekšgala


แปรง
bhræng
suku


สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
krāsojamā grāmata


นักเต้น
nák′-dhên′
dejotājs


การวาดภาพ
gan-wât-pâp
zīmējums


แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
galerija


หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
stikla logs


กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
grafiti


หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
rokdarbu


งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
mozaīka


จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
the sienas


พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
muzejs


การแสดง
gan-sà′-dæng
izpildījums


ภาพ
pâp
attēlu


บทกวี
bòt′-gà′-wee
dzejolis


ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
skulptūra


เพลง
playng
dziesma


อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
statuja


สีน้ำ
sěe-nám
ūdens krāsa