Légumes - ผัก


พืชคล้ายกะหล่ำดอกขนาดเล็ก
pêut-klái-gà′-làm′-daw-gòk′-nât-lék′
le chou de Bruxelles


อาร์ติโชก
a-dhì′-chôk
l'artichaut (m.)


หน่อไม้ฝรั่ง
nàw-mái-fà′-ràng′
l'asperge (f.)


อะโวคาโด
à′-woh-ka-doh
l'avocat (m.)


ถั่ว
tùa
les haricots (m.)


ปาปริก้า
bhàp-rí′-gâ
le poivron


บล๊อคโคลี
bà′-láwk-koh-lee
le brocoli


กะหล่ำ
gà′-làm′
le chou


กะหล่ำปม
gà′-làm′-bhom′
le chou-rave


แครอท
kæ-ràwt
la carotte


กะหล่ำดอก
gà′-làm′-dàwk
le chou-fleur


เซเลอรี่
say-lur̶-rêe
le céleri


ชิกโครี
chík′-koh-ree
la chicorée


พริก
prík′
le piment fort


ข้าวโพด
kâo-pôt
le maïs


แตงกวา
dhæng-gwa
le concombre


มะเขือยาวสีม่วง
má′-kěua-yao-sěe-mûang
l'aubergine (f.)


ยี่หร่า
yêe-rà
le fenouil


กระเทียม
grà′-tiam
l'ail (m.)


ผักเคล
pàk′-klay
le chou vert


ใบบีทรูท
bai′-bèet-rôot
la bette


กระเทียมต้น
grà′-tiam-dhôn′
le poireau


ผักกาดหอม
pàk′-gàt-hǎwm
la laitue


กระเจี๊ยบ
grà′-jíap
le gombo


มะกอก
má′-gàwk
l'olive (f.)


หอมหัวใหญ่
hǎwm-hǔa-yài′
l'oignon (m.)


ผักชีฝรั่ง
pàk′-chee-fà′-ràng′
le persil


ถั่ว
tùa
le petit pois


ฟักทอง
fák′-tawng
la citrouille


เมล็ดฟักทอง
má′-lét′-fák′-tawng
les graines de citrouille


หัวไชเท้า
hǔa-chai′-táo
le radis


กะหล่ำปลีแดง
gà′-làm′-bhlee-dæng
le chou rouge


พริกแดง
prík′-dæng
le piment


ผักขม
pàk′-kǒm′
les épinards


มันเทศ
man′-tâyt
la patate douce


มะเขือเทศ
má′-kěua-tâyt
la tomate


ผัก
pàk′
les légumes (m. pl.)


ซูคินี
soo-kí′-nee
la courgette