Feelings - Känslor


kärlek
affection


ilska
anger


tristess
boredom


förtroende
confidence


kreativitet
creativity


kris
crisis


nyfikenhet
curiosity


nederlag
defeat


depression
depression


förtvivlan
despair


besvikelse
disappointment


misstro
distrust


tvivel
doubt


drömmande
dream


utmattning
fatigue


rädsla
fear


bråk
fight


vänskap
friendship


roligt
fun


sorg
grief


grimaserande
grimace


lycka
happiness


hopp
hope


hunger
hunger


intresse
interest


glädje
joy


kyss
kiss


ensamhet
loneliness


kärlek
love


melankoli
melancholy


stämningen
mood


optimism
optimism


panik
panic


förvirring
perplexity


raseri
rage


avslag
rejection


förhållande
relationship


begäran
request


skrik
scream


trygghet
security


chock
shock


leende
smile


ömhet
tenderness


tanke
thought


tankfull
thoughtfulness