Feelings - Jūtas


pieķeršanās
affection


dusmas
anger


garlaicība
boredom


pārliecinātība
confidence


radošums
creativity


krīze
crisis


ziņkārība
curiosity


sakāve
defeat


nomāktība
depression


izmisums
despair


vilšanās
disappointment


neuzticēšanās
distrust


šaubas
doubt


sapnis
dream


nogurums
fatigue


bailes
fear


cīņa
fight


draudzība
friendship


jautrība
fun


bēdas
grief


grimase
grimace


laime
happiness


cerība
hope


izsalkums
hunger


interese
interest


prieks
joy


skūpsts
kiss


vientulība
loneliness


mīlestība
love


melanholija
melancholy


noskaņojums
mood


optimisms
optimism


panika
panic


samulsums
perplexity


dusmas
rage


noraidījums
rejection


attiecības
relationship


lūgums
request


kliedziens
scream


drošība
security


šoks
shock


smaids
smile


maigums
tenderness


doma
thought


apdomīgums
thoughtfulness