Mua sắm - Shopping


bakery
bánh lò nướng


bar code
mã vạch


bookshop
hiệu sách


café
quán cà phê


drugstore
hiệu thuốc


dry cleaner
hấp tẩy khô


flower shop
cửa hàng hoa


gift
món quà tặng


market
chợ


market hall
khu mua sắm


newspaper stand
quầy báo


pharmacy
hiệu thuốc


post office
bưu điện


pottery
đồ gốm


sale
bán hàng


shop
cửa hàng


shopping
mua sắm


shopping bag
túi đi chợ


shopping basket
rổ đi chợ


shopping cart
xe đẩy mua hàng


shopping tour
tour du lịch mua sắm