Thời tiết - Weather


barometer
thước đo


cloud
đám mây


cold
lạnh


crescent
lưỡi liềm


darkness
bóng tối


drought
hạn hán


earth
trái đất


fog
sương mù


frost
sương giá


glaze
men phủ


heat
nóng


hurricane
cơn bão


icicle
trụ băng


lightning
sét


meteor
sao băng


moon
mặt trăng


rainbow
cầu vồng


raindrop
giọt mưa


snow
tuyết


snowflake
bông tuyết


snowman
người tuyết


star
ngôi sao


storm
cơn dông


storm surge
triều cường do dông bão


sun
mặt trời


sunbeam
tia nắng


sunset
hoàng hôn


thermometer
nhiệt kế


thunderstorm
cơn dông tố


twilight
hoàng hôn


weather
thời tiết


wet conditions
điều kiện ẩm ướt


wind
gió