Vật liệu - Materials


brass
đồng


cement
xi măng


ceramic
đồ gốm


cloth
vải vóc


cloth
vải vóc


cotton
bông sợi


crystal
đồ pha lê


dirt
bụi bẩn


glue
keo dán


leather
da


metal
kim loại


oil
dầu


powder
bột


salt
muối


sand
cát


scrap
phế liệu


silver
bạc


stone
đá


straw
rơm


wood
gỗ


wool
len