Văn phòng - Office


ball pen
bút bi


break
giờ giải lao


briefcase
cái cặp xách


coloring pencil
bút chì màu


conference
hội nghị


conference room
phòng họp


copy
bản sao


directory
thư mục


file
tệp tin


filing cabinet
tủ hồ sơ


fountain pen
bút máy


letter tray
khay thư tín


marker
dụng cụ đánh dấu


notebook
quyển vở


notepad
tập giấy ghi chép


office
văn phòng


office chair
ghế văn phòng


overtime
giờ làm thêm


paper clip
cái kẹp giấy


pencil
bút chì


punch
dụng cụ dập lỗ


safe
két sắt


sharpener
gọt bút chì


shredded paper
giấy cắt vụn


shredder
dụng cụ cắt vụn


spiral binding
đóng gáy (tài liệu) xoắn ốc


staple
ghim kẹp (hình chữ U)


stapler
dụng cụ dập ghim kẹp


typewriter
máy đánh chữ


workstation
trạm làm việc