Âm nhạc - Music


accordion
đàn ăccoc


balalaika
đàn balalaika


band
ban nhạc


banjo
đàn banjô


clarinet
kèn clarinet


concert
buổi hòa nhạc


drum
cái trống


drums
bộ trống


flute
bộ trống


grand piano
đại dương cầm


guitar
đàn guitar


hall
hội trường


keyboard
bàn phím


mouth organ
kèn acmônica


music
âm nhạc


music stand
giá để bản nhạc


note
nốt nhạc


organ
đàn oóc-gan


piano
đàn piano


saxophone
kèn xắc xô phôn


singer
ca sĩ


string
dây đàn


trumpet
kèn trompet


trumpeter
nghệ sĩ thổi kèn trompet


violin
đàn viôlông


violin case
hộp đàn viôlông


xylophone
mộc cầm