Tôn Giáo - ধর্ম


ইস্টার
isṭāra
lễ Phục sinh


ইস্টার ডিম
isṭāra ḍima
quả trứng Phục sinh


দেবদূত
dēbadūta
thiên thần


ঘণ্টাধ্বনি
ghaṇṭādhbani
chuông


বাইবেল
bā'ibēla
kinh thánh


বিশপ
biśapa
giám mục


আশীর্বাদ
āśīrbāda
phước lành


বৌদ্ধধর্ম
baud'dhadharma
Phật giáo


খ্রিস্টধর্ম
khrisṭadharma
Cơ-đốc giáo


বড়োদিনের উপহার
baṛōdinēra upahāra
món quà Giáng sinh


ক্রিসমাস ট্রি
krisamāsa ṭri
cây Giáng sinh


গির্জা
girjā
nhà thờ


শবাধার
śabādhāra
quan tài


সৃষ্টি
sr̥ṣṭi
tạo vật


ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি
kruśabid'dha yiśura mūrti
cây thánh giá


শয়তান
śaẏatāna
ma quỷ


ভগবান
bhagabāna
chúa trời


হিন্দুয়ানি
hinduẏāni
Ấn Độ giáo


ইসলাম
isalāma
Hồi giáo


ইহুদিদের ধর্মমত ও সভ্যতা
ihudidēra dharmamata ō sabhyatā
đạo Do thái


ধ্যান
dhyāna
thiền


মমি
mami
xác ướp


মুসলিম
musalima
người theo đạo Hồi


পোপ
pōpa
Đức Giáo hoàng


প্রার্থনা
prārthanā
kinh cầu nguyện


যাজক
yājaka
linh mục


ধর্ম
dharma
tôn giáo


সেবা
sēbā
cầu nguyện


ইহুদি প্রার্থনালয়
ihudi prārthanālaẏa
giáo đường Do Thái


মন্দির
mandira
đền thờ


কবর
kabara
ngôi mộ