Từ vựng

Tôn Giáo» ধর্ম

games images

ইস্টার
isṭāra
lễ Phục sinh

games images

ইস্টার ডিম
isṭāra ḍima
quả trứng Phục sinh

games images

দেবদূত
dēbadūta
thiên thần

games images

ঘণ্টাধ্বনি
ghaṇṭādhbani
chuông

games images

বাইবেল
bā'ibēla
kinh thánh

games images

বিশপ
biśapa
giám mục

games images

আশীর্বাদ
āśīrbāda
phước lành

games images

বৌদ্ধধর্ম
baud'dhadharma
Phật giáo

games images

খ্রিস্টধর্ম
khrisṭadharma
Cơ-đốc giáo

games images

বড়োদিনের উপহার
baṛōdinēra upahāra
món quà Giáng sinh

games images

ক্রিসমাস ট্রি
krisamāsa ṭri
cây Giáng sinh

games images

গির্জা
girjā
nhà thờ

games images

শবাধার
śabādhāra
quan tài

games images

সৃষ্টি
sr̥ṣṭi
tạo vật

games images

ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি
kruśabid'dha yiśura mūrti
cây thánh giá

games images

শয়তান
śaẏatāna
ma quỷ

games images

ভগবান
bhagabāna
chúa trời

games images

হিন্দুয়ানি
hinduẏāni
Ấn Độ giáo

games images

ইসলাম
isalāma
Hồi giáo

games images

ইহুদিদের ধর্মমত ও সভ্যতা
ihudidēra dharmamata ō sabhyatā
đạo Do thái

games images

ধ্যান
dhyāna
thiền

games images

মমি
mami
xác ướp

games images

মুসলিম
musalima
người theo đạo Hồi

games images

পোপ
pōpa
Đức Giáo hoàng

games images

প্রার্থনা
prārthanā
kinh cầu nguyện

games images

যাজক
yājaka
linh mục

games images

ধর্ম
dharma
tôn giáo

games images

সেবা
sēbā
cầu nguyện

games images

ইহুদি প্রার্থনালয়
ihudi prārthanālaẏa
giáo đường Do Thái

games images

মন্দির
mandira
đền thờ

games images

কবর
kabara
ngôi mộ