Thiên nhiên - প্রকৃতি


বৃত্তচাপ
br̥ttacāpa
vòng cung


শস্যাগার
śasyāgāra
chuồng


উপসাগর
upasāgara
vịnh


সৈকত
saikata
bãi biển


বুদ্বুদ
budbuda
bong bóng


গুহা
guhā
hang động


খামার
khāmāra
trang trại


আগুন
āguna
lửa


পদাঙ্ক
padāṅka
dấu chân


ভূগোলক
bhūgōlaka
địa cầu


ফসল
phasala
vụ thu hoạch


খড়ের আঁটি
khaṛēra ām̐ṭi
kiện cỏ khô


হ্রদ
hrada
hồ


পাতা
pātā


পর্বত
parbata
núi


মহাসাগর
mahāsāgara
đại dương


পরিদৃশ্য
paridr̥śya
toàn cảnh


শিলা
śilā
đá tảng


বসন্ত
basanta
suối


জলা
jalā
đầm lầy


গাছ
gācha
cây


গাছের গুঁড়ি
gāchēra gum̐ṛi
thân cây


উপত্যকা
upatyakā
thung lũng


দৃশ্য
dr̥śya
quang cảnh


জলের তোড়
jalēra tōṛa
tia nước


জলপ্রপাত
jalaprapāta
thác nước


তরঙ্গ
taraṅga
sóng