Âm nhạc - সংগীত


বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
bādyayantrabiśēṣa
đàn ăccoc


রাশিয়ার এবং পূর্ব ইউরোপে জনপ্রিয় গিটারজাতীয় এক ধরনের বাজনা
rāśiẏāra ēbaṁ pūrba i'urōpē janapriẏa giṭārajātīẏa ēka dharanēra bājanā
đàn balalaika


সংগীতদল
saṅgītadala
ban nhạc


তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
tārēra bādyayantrabiśēṣa
đàn banjô


শিঙা, বাঁশি
śiṅā, bām̐śi
kèn clarinet


সংগীতানুষ্ঠান
saṅgītānuṣṭhāna
buổi hòa nhạc


ঢাক
ḍhāka
cái trống


ড্রামস
ḍrāmasa
bộ trống


বাঁশি
bām̐śi
bộ trống


বড়ো পিয়ানো
baṛō piẏānō
đại dương cầm


গিটার
giṭāra
đàn guitar


প্রেক্ষাগৃহ
prēkṣāgr̥ha
hội trường


কিবোর্ড
kibōrḍa
bàn phím


মাউথ-অর্গান
mā'utha-argāna
kèn acmônica


স্বরলিপি
sbaralipi
âm nhạc


স্বরপিলি রাখার কাঠামো
sbarapili rākhāra kāṭhāmō
giá để bản nhạc


সংকেত
saṅkēta
nốt nhạc


এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র
ēka dharanēra bādyayantra
đàn oóc-gan


পিয়ানো
piẏānō
đàn piano


স্যাক্সোফোন
syāksōphōna
kèn xắc xô phôn


গায়ক
gāẏaka
ca sĩ


বাদ্যযন্ত্রের তার
bādyayantrēra tāra
dây đàn


ভেরীধ্বনি
bhērīdhbani
kèn trompet


ভেরীবাদক
bhērībādaka
nghệ sĩ thổi kèn trompet


বেহালা
bēhālā
đàn viôlông


বেহালার কেস
bēhālāra kēsa
hộp đàn viôlông


জাইলোফোন - বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
jā'ilōphōna - bādyayantra biśēṣa
mộc cầm