Thiên nhiên - Прырода


дуга
duha
vòng cung


хлеў
chlieŭ
chuồng


заліў
zaliŭ
vịnh


пляж
pliaž
bãi biển


бурбалка
burbalka
bong bóng


пячора
piačora
hang động


гаспадарка
haspadarka
trang trại


агонь
ahoń
lửa


след
slied
dấu chân


глобус
hlobus
địa cầu


ўраджай
ŭradžaj
vụ thu hoạch


пак сена
pak siena
kiện cỏ khô


возера
voziera
hồ


ліст
list


гара
hara
núi


акіян
akijan
đại dương


панарама
panarama
toàn cảnh


скала
skala
đá tảng


крыніца
krynica
suối


балота
balota
đầm lầy


дрэва
dreva
cây


ствол дрэва
stvol dreva
thân cây


даліна
dalina
thung lũng


від
vid
quang cảnh


бруя вады
bruja vady
tia nước


вадаспад
vadaspad
thác nước


хваль
chvaĺ
sóng