Từ vựng

Nghệ thuật» ‫الفنون

games images

‫التصفيق
ettasfiik
tiếng vỗ tay

games images

‫الفن
elfan
nghệ thuật

games images

‫انحناء
enhinaa'
cúi chào

games images

‫الفرشاة
elforshaat
bàn chải

games images

‫ كتاب التلوين
kitaab ettalwiin
cuốn sách màu

games images

‫الراقصة
erraakissa
vũ công

games images

‫الرسم
errasem
bức vẽ

games images

‫المعرض
elmaeradh
phòng trưng bày

games images

‫زجاج النافذة
zojaaj ennafidha
cửa sổ kính

games images

‫الكتابة على الجدران
elkitaaba alaa eljodraan
nghệ thuật graffiti

games images

‫الحرف اليدوية
elhiraf elyadawiya
thủ công mỹ nghệ

games images

‫الفسيفساء
elfosayfossaa'
tranh ghép

games images

‫الرسم على الجدار
errasem alaa eljidaar
bức tranh tường

games images

‫المتحف
elmothaf
bảo tàng

games images

‫الأداء
el'aadaa'
biểu diễn

games images

‫الصورة
essoora
tranh ảnh

games images

‫القصيدة
elkasiida
bài thơ

games images

‫النحت
ennahet
tác phẩm điêu khắc

games images

‫الأغنية
el'oghniya
bài hát

games images

‫التمثال
ettemthaal
bức tượng

games images

‫الصباغة المائية
essibaagha elmaa'iya
màu nước