Tôn Giáo - ሐይማኖት


ፋሲካ
fasīka
lễ Phục sinh


የፋሲካ እንቁላል
yefasīka inik’ulali
quả trứng Phục sinh


መልዓክት
meli‘akiti
thiên thần


ደወል
deweli
chuông


መፅሐፍ ቅዱስ
met͟s’iḥāfi k’idusi
kinh thánh


ጳጳስ
p’ap’asi
giám mục


መመረቅ/ መባረክ
memerek’i/ mebareki
phước lành


ቡዲዝም
budīzimi
Phật giáo


ክርስትና
kirisitina
Cơ-đốc giáo


የገና ስጦታ
yegena sit’ota
món quà Giáng sinh


የጋና ዛፍ
yegana zafi
cây Giáng sinh


ቤተ ክርስትያን
bēte kirisitiyani
nhà thờ


የሬሳ ሳጥን
yerēsa sat’ini
quan tài


መፍጠር
mefit’eri
tạo vật


ስቅለት
sik’ileti
cây thánh giá


ሴጣን
sēt’ani
ma quỷ


እግዚአብሔር
igizī’ābiḥēri
chúa trời


ሂንዱዚም
hīniduzīmi
Ấn Độ giáo


እስልምና
isilimina
Hồi giáo


አይሁድ
āyihudi
đạo Do thái


ማስታረቅ
masitarek’i
thiền


በመድሃኒት የደረቀ በድን
bemedihanīti yederek’e bedini
xác ướp


ሙስሊም
musilīmi
người theo đạo Hồi


ሊቀ ጳጳስ
līk’e p’ap’asi
Đức Giáo hoàng


ፀሎት
t͟s’eloti
kinh cầu nguyện


ቄስ
k’ēsi
linh mục


ሐይማኖት
ḥāyimanoti
tôn giáo


ቅዳሴ
k’idasē
cầu nguyện


ሲኖዶስ
sīnodosi
giáo đường Do Thái


ቤተ እምነት
bēte imineti
đền thờ


መቃብር
mek’abiri
ngôi mộ