‫وقت‬ - Tempo


o despertador
‫جگانے کی گھڑی‬


a história antiga
‫قدیم تاریخ‬


a antiguidade
‫پرانی اشیا‬


a agenda / o caderno de anotações
‫ملاقات کی ڈائری‬


o outono
‫خزاں‬


a pausa
‫آرام‬


o calendário
‫کیلنڈر‬


o século
‫صدی‬


o relógio
‫گھڑی‬


o coffee break / a pausa para o café
‫کافی کا وقفہ‬


a data
‫تاریخ‬


o relógio digital
‫ڈیجیٹل گھڑی‬


o eclipse
‫سورج گرہن‬


o fim
‫اختتام‬


o futuro
‫مستقبل‬


a história
‫تاریخ‬


a ampulheta
‫ریت والی گھڑی‬


a idade média
‫زمانہ وسطی‬


o mês
‫مہینہ‬


a manhã
‫صبح‬


o passado
‫ماضی‬


o relógio de bolso
‫جیبی گھڑی‬


a pontualidade
‫وقت کی پابندی‬


a pressa
‫جلدی‬


as estações do ano
‫موسم‬


a primavera
‫موسم بہار‬


o relógio de sol
‫شمسی گھڑی‬


o nascer do sol
‫سورج کا نکلنا / طلوع آفتاب‬


o pôr do sol
‫سورج کا غروب ہونا / غروب آفتاب‬


o tempo
‫وقت‬


o tempo / a hora
‫وقت‬


o tempo de espera
‫انتظار کا وقت‬


o fim de semana
‫ویک انڈ‬


o ano
‫سال‬