‫شہر‬ - Град


аеродром
aerodrom
‫ہوائی اڈہ‬


станбена зграда
stanbena zgrada
‫فلیٹوں والی بلڈنگ‬


банка
banka
‫بینک‬


голем град
golem grad
‫بڑا شہر‬


велосипедска патека
velosipedska pateka
‫سائیکل چلانے کا راستہ‬


пристаниште
pristanište
‫کشتیوں کی بندر گاہ‬


главен град
glaven grad
‫دارالخلافہ‬


ѕвона
dzvona
‫گھنٹہ گھر‬


гробишта
grobišta
‫قبرستان‬


кино
kino
‫سنیما‬


град
grad
‫شہر‬


карта на градот
karta na gradot
‫شہر کا نقشہ‬


кривично дело
krivično delo
‫جرم‬


демонстрација
demonstraciJa
‫مظاہرا‬


саем
saem
‫نمائیش‬


противпожарна служба
protivpožarna služba
‫آگ بجھانے والے‬


фонтана
fontana
‫فوارہ‬


ѓубре
ǵubre
‫کچرا‬


пристаниште
pristanište
‫بندر گاہ‬


хотел
hotel
‫ہوٹل‬


хидрант
hidrant
‫ہائیڈرنٹ‬


знаменитост
znamenitost
‫پہچان‬


поштенско сандаче
poštensko sandače
‫لیٹر بکس‬


соседство
sosedstvo
‫پڑوس‬


неонка
neonka
‫نیون لائٹ‬


ноќен клуб
noḱen klub
‫نائٹ کلب‬


стариот дел на градот
stariot del na gradot
‫پرانا شہر‬


операта
operata
‫اوپیرا‬


парк
park
‫پارک‬


клупа во парк
klupa vo park
‫پارک کا بینچ‬


паркинг
parking
‫پارکنگ کی جگہ‬


телефонска говорница
telefonska govornica
‫فون بوتھ‬


поштенски број (zip)
poštenski broJ (zip)
‫پوسٹل کوڈ‬


затвор
zatvor
‫جیل‬


паб
pab
‫پب / شراب خانہ‬


глетка
gletka
‫پرکشش مقامات‬


хоризонт
horizont
‫اونچی عمارتیں‬


улични светла
ulični svetla
‫روڈ لیمپ‬


туристичка канцеларија
turistička kancelariJa
‫ٹورسٹ آفس‬


кула
kula
‫ٹاور‬


тунел
tunel
‫سرنگ‬


возило
vozilo
‫گاڑی‬


село
selo
‫دیہات‬


водена кула
vodena kula
‫پانی کا ٹینک‬