‫پھل‬ - Овошје


бадем
badem
‫بادام‬


јаболко
Jabolko
‫سیب‬


кајсија
kaJsiJa
‫خوبانی‬


банана
banana
‫کیلا‬


лушпа од банана
lušpa od banana
‫کیلے کا چھلکا‬


ситно овошје
sitno ovošJe
‫بیر‬


капина
kapina
‫کالی بیر / بلیک بیری‬


црвен ортокал
crven ortokal
‫نارنگی‬


боровинка
borovinka
‫نیلی بیر / بلوبیری‬


цреша
creša
‫چیری‬


смоква
smokva
‫انجیر‬


овошје
ovošJe
‫پھل‬


овошна салата
ovošna salata
‫پھلوں کا سلاد‬


овошје
ovošJe
‫پھل‬


рибизла
ribizla
‫بیر‬


грозје
grozJe
‫انگور‬


грејпфрут
greJpfrut
‫گریپ فروٹ / چکوترہ ‬


киви
kivi
‫کیوی‬


лимон
limon
‫لیمن‬


лимета
limeta
‫لیموں‬


личи
liči
‫لیچی‬


мандарина
mandarina
‫کینو‬


манго
mango
‫آم‬


диња
dinja
‫گرما‬


нектарина
nektarina
‫آلوچہ‬


портокал
portokal
‫ اورنج‬


папаја
papaJa
‫پپیتا‬


праска
praska
‫آڑو‬


круша
kruša
‫ناشپاتی‬


ананас
ananas
‫انناس‬


слива
sliva
‫آلو بخارا‬


слива
sliva
‫آلو بخارا‬


калинка
kalinka
‫انار‬


опунтија
opuntiJa
‫خاردار ناشپاتی‬


дуња
dunja
‫بہی‬


малина
malina
‫رس بھری‬


црвена рибизла
crvena ribizla
‫سرخ بیری‬


карамбола
karambola
‫اسٹار فروٹ‬


јагода
Jagoda
‫توت فرنگی / اسٹرابیری‬


лубеница
lubenica
‫تربوز‬