‫پیکنگ‬ - Пакување


алуминиумска фолија
aluminiumska foliJa
‫الیمونیم کے ورق‬


буре
bure
‫ڈرم‬


кошница
košnica
‫باسکٹ‬


шише
šiše
‫بوتل‬


кутија
kutiJa
‫باکس‬


кутија чоколада
kutiJa čokolada
‫چوکلیٹ کا باکس‬


картон
karton
‫گتہ‬


содржина
sodržina
‫مواد‬


гајба
gaJba
‫باکس‬


плик
plik
‫لفافہ‬


јазол
Jazol
‫گرہ‬


метална кутија
metalna kutiJa
‫لوہے کی پیٹی‬


буре за нафта
bure za nafta
‫تیل کا ڈرم‬


пакување
pakuvanje
‫پیکنگ‬


хартија
hartiJa
‫کاغذ‬


хартиена ќеса
hartiena ḱesa
‫کاغذ کا تھیلا‬


пластика
plastika
‫پلاسٹک‬


конзерва
konzerva
‫ٹن‬


пазарска кеса
pazarska kesa
‫تھیلا‬


буре за вино
bure za vino
‫وائن کا ڈرم‬


шише вино
šiše vino
‫وائن کی بوتل‬


дрвена кутија
drvena kutiJa
‫لکڑی کی پیٹی‬