‫وقت‬ - Време


будилник
budilnik
‫جگانے کی گھڑی‬


античка историја
antička istoriJa
‫قدیم تاریخ‬


антика
antika
‫پرانی اشیا‬


книга за состаноци
kniga za sostanoci
‫ملاقات کی ڈائری‬


есен
esen
‫خزاں‬


пауза
pauza
‫آرام‬


календар
kalendar
‫کیلنڈر‬


век
vek
‫صدی‬


часовник
časovnik
‫گھڑی‬


пауза за кафе
pauza za kafe
‫کافی کا وقفہ‬


дата
data
‫تاریخ‬


дигитален часовник
digitalen časovnik
‫ڈیجیٹل گھڑی‬


затемнување
zatemnuvanje
‫سورج گرہن‬


крај
kraJ
‫اختتام‬


иднина
idnina
‫مستقبل‬


историја
istoriJa
‫تاریخ‬


песочен часовник
pesočen časovnik
‫ریت والی گھڑی‬


среден век
sreden vek
‫زمانہ وسطی‬


месец
mesec
‫مہینہ‬


утро
utro
‫صبح‬


минато
minato
‫ماضی‬


џебен часовник
džeben časovnik
‫جیبی گھڑی‬


точност
točnost
‫وقت کی پابندی‬


брзање
brzanje
‫جلدی‬


годишни времиња
godišni vreminja
‫موسم‬


пролет
prolet
‫موسم بہار‬


сончев часовник
sončev časovnik
‫شمسی گھڑی‬


изгрејсонце
izgreJsonce
‫سورج کا نکلنا / طلوع آفتاب‬


зајдисонце
zaJdisonce
‫سورج کا غروب ہونا / غروب آفتاب‬


време
vreme
‫وقت‬


време
vreme
‫وقت‬


време за чекање
vreme za čekanje
‫انتظار کا وقت‬


викенд
vikend
‫ویک انڈ‬


година
godina
‫سال‬