‫لوگ‬ - Луѓе


возраст
vozrast
‫بڑھاپا‬


тета
teta
‫خالہ، چچی، پھوپھی، ممانی‬


бебе
bebe
‫بے بی‬


бебиситерка
bebisiterka
‫آیا‬


момче
momče
‫لڑکا‬


брат
brat
‫بھائی‬


дете
dete
‫بچہ‬


пар
par
‫جوڑا‬


ќерка
ḱerka
‫بیٹی‬


развод
razvod
‫طلاق‬


ембрион
embrion
‫نا مکمل بچہ‬


веридба
veridba
‫منگنی‬


семејна лоза
semeJna loza
‫بڑا خاندان‬


семејство
semeJstvo
‫خاندان‬


флерт
flert
‫معاشقہ‬


господин
gospodin
‫مرد‬


девојка
devoJka
‫لڑکی‬


девојка
devoJka
‫سہیلی‬


внука
vnuka
‫پوتی ، نواسی‬


дедо
dedo
‫دادا ، نانا‬


баба
baba
‫دادی، نانی‬


баба
baba
‫دادی، نانی‬


баби и дедовци
babi i dedovci
‫دادا ، نانا، دادی نانی‬


внук
vnuk
‫پوتا، نواسا‬


младоженец
mladoženec
‫دلہا‬


група
grupa
‫گروپ‬


помошник
pomošnik
‫مدد کرنے والا / مددگار‬


дете
dete
‫چھوٹا بچہ‬


дама
dama
‫عورت‬


понуда за брак
ponuda za brak
‫شادی کی درخواست‬


брак
brak
‫شادی‬


мајка
maJka
‫ماں‬


дремка
dremka
‫قیلولہ‬


сосед
sosed
‫پڑوسی‬


младоженци
mladoženci
‫نیا شادی شدہ جوڑا‬


пар
par
‫جوڑا‬


родители
roditeli
‫والدین‬


партнер
partner
‫ساتھی‬


забава
zabava
‫پارٹی‬


луѓе
luǵe
‫لوگ‬


предлог
predlog
‫دلہن‬


редица
redica
‫قطار‬


пречек
preček
‫استقبال‬


состанок
sostanok
‫ملاقات کی جگہ‬


браќа и сестри
braḱa i sestri
‫بھائی بہن‬


сестра
sestra
‫بہن‬


син
sin
‫بیٹا‬


близнаци
bliznaci
‫جڑواں‬


чичко
čičko
‫چچا، خالو، ماموں، پھوپھا‬


свадба
svadba
‫شادی‬


младост
mladost
‫نوجوان‬