‫دفتر‬ - Канцеларија


хемиско пенкало
hemisko penkalo
‫بال پوائنٹ‬


пауза
pauza
‫وقفہ‬


актовка
aktovka
‫بریف کیس‬


боица
boica
‫رنگ کرنے کی پنسل‬


конференција
konferenciJa
‫کانفرنس‬


конференциска сала
konferenciska sala
‫کانفرنس کا کمرہ‬


копија
kopiJa
‫کاپی / نقل کرنا‬


именик
imenik
‫ڈائریکٹری‬


датотека
datoteka
‫فائل‬


картотека
kartoteka
‫فائل رکھنے کی الماری‬


пенкало на полнење
penkalo na polnenje
‫قلم‬


држач за писма
držač za pisma
‫خط رکھنے کا ٹرے‬


маркер
marker
‫مارکر‬


нотес
notes
‫کاپی‬


бележник
beležnik
‫نوٹ پیڈ‬


канцеларија
kancelariJa
‫دفتر‬


канцелариски стол
kancelariski stol
‫دفتر کی کرسی‬


прекувремена работа
prekuvremena rabota
‫اورٹائم‬


спојница за хартија
spoJnica za hartiJa
‫کلپ‬


молив
moliv
‫پنسل‬


удар
udar
‫سراخ کرنے والا‬


сеф
sef
‫سیف‬


острилка
ostrilka
‫پنسل چھیلنے والا‬


уништена хартија
uništena hartiJa
‫کٹے ہوئے کاغذ‬


машина за уништување хартија
mašina za uništuvanje hartiJa
‫شریڈر‬


повез на книга
povez na kniga
‫ورق جوڑنے والی پیچ دار چیز / سپائرل ‬


спојка
spoJka
‫اسٹیپل کی پن‬


хефталица
heftalica
‫اسٹیپلر‬


машина за пишување
mašina za pišuvanje
‫ٹائپ رائٹر‬


работилница
rabotilnica
‫کام کرنے کی جگہ‬