ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት - Kariuomenė


lėktuvnešis
ነፈርቲ እትጸውር መርከብ ውግእ


šaudmenys
ተተኮስቲ ኣጽውራት


šarvai
ድርዒ ሓጺን


kariuomenė
ሰራዊት


suėmimas
ምእሳር


atominė bomba
ኣቶሚካዊ ቦምብ


ataka
ምጥቃዕ


spygliuota viela
ትሪኮላታ


sprogimas
ዝነቶገ ነገር


bomba
ቡምባ


patranka
መድፍዕ


patronas
ጥይት


herbas
ወትሃደራዊ ጃኬት


gynyba
ምክልኻል


sunaikinimas
ዕንወት


kova
ባእሲ:ኩናት


naikintuvas-bombonešis
ቡምባ ዝትኩስ ወትሃደር


dujokaukė
ማስኬራ ጸረ ጋዝ


sargyba
ዋርድያ


rankinė granata
ቦምባ ኢድ


antrankiai
መቁሕ ኢድ


šalmas
ብረታዊ ቆብዕ ርእሲ


žygis
ማርሽ


medalis
ማዳልያ


karinė technika
ዉትህድርና


laivynas
ሓይሊ ባሕሪ


taika
ሰላም


pilotas
ዘዋሪ ነፋሪት


pistoletas
ሽጉጥ


revolveris
ካዝና ዘለዎ ዓይነት ሽጉጥ


šautuvas
ብረት ዝዓጠቀ ሰራዊት:ጠበንጃ


raketa
ተወንጫፊ


šaulys
መተኮሲ


šūvis
ተኹሲ


karys
ወትሃደር


povandeninis laivas
ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እትንቃሳቀስ መርከብ


sekimas
ጽኑዕ ሓለዋ


kardas
ሴፍ:ጉራዴ


tankas
ፊስቶ


uniforma
ድቪዛ


pergalė
ዓወት:ምስዓር


nugalėtojas
ተዓዋቲ