ምጥቕላል: ምዕሻግ - Įpakavimas


aliuminio folija
መጠቅለሊ መግቢ ካብ ኣሉሚንዩም ዝስራሕ


statinė
በርሚል:ፊስቶ:ሻምብቆ ብረት


krepšys
ዘንቢል


butelis
ጥርሙስ


dėžutė
ሳንዱቕ


saldainių dėžutė
ችኮላታ ዝመልአ ሳንዱቅ ወይ ካርቶን


kartonas
ካርቶን


turinys
ትሕዝቶ:መጠን:ዕጉብ:ሕጉስ:


dėžė
ካሴታ:ሳንዱቅ


vokas
ፖስታ መዐሸጊ


mazgas
ቁጻር:ፌኮ:ጉጅለ ሰባት:መዐቀኒ ፍጥነት መራክብ


metalinė dėžutė
ብረታዊ ሳንዱቅ


naftos produktų talpa
ዘይቲ ዝመልአ ፊስቶ


įpakavimas
ምዕሻግ:ምጥቅላል


popierius
ወረቀት


popierinis maišelis
ብወረቀት ዝተሰርሐ ቦርሳ:ሳኬት


plasmasė
ፕላስቲክ


skardinė dėžutė
ታኒካ


pirkinių krepšys
ሳንጣ


vyno statinė
ናይ ወይኒ ፊስቶ


vyno butelis
ናይ ወይኒ ጥርሙስ


skrynia
ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ሳንደቅ