Vetura - Car


air filter
Filtër ajri


breakdown
Prishje


camper
Fushues


car battery
Bateri makine


child seat
Sedilje fëmijësh


damage
Dëm


diesel
Naftë


exhaust pipe
Tub shkarkimi


flat tire
Gomë e shfryrë


gas station
Stacion benzine


headlight
Dritë e përparme


hood
Mbulesë e makinës


jack
Krik


jerry can
Bidon derivatesh


junkyard
Bërllok makinash


rear
E pasme


rear light
Drita e pasme


rear view mirror
Pasqyrë e pasme


ride
Udhëtim


rim
Qark


spark plug
Kandele


tachometer
Takeometër


ticket
Tiketë gjobe


tire
Goma


towing service
Shërbim rimorkimi


vintage car
Veturë moderne


wheel
Rrota