Feja - Religion


Easter
Pashkët


Easter egg
Vezë pashkësh


angel
Engjëlli


bell
Zilja


bible
Bibla


bishop
Peshkopi


blessing
Bekimi


Buddhism
Budizmi


Christianity
Krishterimi


Christmas gift
Dhuratë krishtlindjesh


Christmas tree
Pemë krishtlindjesh


church
Kisha


coffin
Arkivoli


creation
Krijimi


crucifix
Kryqëzata


devil
Djalli


god
Zoti


Hinduism
Hinduizmi


Islam
Islami


Judaism
Judaizmi


meditation
Meditimi


mummy
Mumja


Muslim
Muslimani


pope
Papa


prayer
Lutja


priest
Prifti


religion
Feja


service
Shërbimi


synagogue
Sinagogi


temple
Tempulli


tomb
Varri