Komunikimi - Communication


address
Adresa


alphabet
Alfabeti


answering machine
Makina përgjegjëse


antenna
Antena


call
Thirrja


cd
Cd


communication
Komunikimi


confidentiality
Konfidencialiteti


connection
Lidhja


discussion
Diskutimi


email
Posta elektronike


entertainment
Argëtimi


express item
Vegël ekspres


fax machine
Makinë faksi


film industry
Industria e filmit


font
Fonti


greeting
Përshëndetje


greeting
Përshëndetje


greeting card
Kartolinë përshëndetëse


headphones
Kufje


icon
Ikona


information
Informacioni


internet
Interneti


interview
Intervista


keyboard
Tastiera


letter
Shkronja


letter
Letra


magazine
Revista


medium
Mesatare


microphone
Mikrofoni


mobile phone
Celulari


modem
Modemi


monitor
Monitori


mouse pad
Strehë miu


news
Lajmet


newspaper
Gazeta


noise
Zhurma


note
Shënimi


note
Shënimi


payphone
Telefon me monedhë


photo
Fotografi


photo album
Album fotografish


picture postcard
Kartolinë fotografish


post office box
Kuti postare


radio
Radio


receiver
Marrës


remote control
Telekomanda


satellite
Satelitë


screen
Ekrani


sign
Shenja


signature
Nënshkrimi


smartphone
Smartfonë


speaker
Altoparlanti


stamp
Vula


stationary
Letër njoftuese


telephone call
Thirrje telefonike


telephone conversation
Bisedë telefonike


television camera
Kamerë televizive


text
Teksti


tv
TV


video cassette
Video-kasetë


walkie talkie
Uoki-toki


web page
Ueb-faqe


word
Fjala