Financat - финансхэр


банкомат
bankomat
ATM


счет
sčet
Llogaria


банк
bank
Banka


банкнот
banknot
Bankënota


чек
ček
Çeku


класс
klass
Arka


ахъщ, ахъщэжъгъэй
ah’’ŝ, ah’’ŝèž’’g’’èj
Monedha


валют
valjut
Valuta


алмаз
almaz
Diamanti


доллар
dollar
Dollari


тын
tyn
Donacioni


еврэ
evrè
Euro


ахъщэ хъожьын курс
ah’’ŝè h’’ož’yn kurs
Kursi i këmbimit


дышъэ
dyš’’è
Ari


байныгъ
bajnyg’’
Luksi


бэдзэр уас
bèdzèr uas
Çmimi i tregut


членэу хэтыныгъ
členèu hètynyg’’
Anëtarësimi


ахъщэ
ah’’ŝè
Paratë


процент
procent
Përqindja


копилк, ахъщэ угъоилъ
kopilk, ah’’ŝè ug’’oil’’
Bankë dërkuci


уасэр зытетхагъэр
uasèr zytethag’’èr
Etiketa


ахъщалъ
ah’’ŝal’’
Kuleta


квитанцие
kvitancie
Fatura


биржэ
biržè
Bursa


сатыу, сатыу шIыныр
satyu, satyu šIynyr
Tregtia


осэшхо зиIэ мылъку
osèšho ziIè myl’’ku
Thesari


ахъщалъ
ah’’ŝal’’
Portofoli


байныгъ
bajnyg’’
Pasuria