Religião - Religió


la Pasqua
a páscoa


l'ou de Pasqua
o ovo de páscoa


l'àngel
o anjo


la campana
o sino


la Bíblia
a Bíblia


el bisbe
o bispo


la benedicció
a bênção


el budisme
o budismo


el cristianisme
o cristianismo


el regal de Nadal
o presente de natal


l'arbre de Nadal
a árvore de natal


l'església
a igreja


el taüt
o caixão


la creació
a criação


el crucifix
o crucifixo


el diable
o diabo


el Déu
o deus


l'hinduisme
o hinduísmo


l'islam
o islamismo


el judaisme
o judaísmo


la meditació
a meditação


la mòmia
a múmia


el musulmà
o muçulmano


el Papa
o papa


l'oració
a oração


el sacerdot
o sacerdote / o padre


la religió
a religião


el servei religiós
o culto / a missa


la sinagoga
sinagoga


el temple
o templo


la tomba
o túmulo