Educação - Educació


l'arqueologia
a arqueologia


l'àtom
o átomo


la pissarra
o quadro


el càlcul
o cálculo


la calculadora
a calculadora


el certificat
o certificado


el guix
o giz


la classe
a classe


el compàs
o compasso


la brúixola
a bússola


el país
o país


el curs
o curso


el diploma
o diploma


la direcció
a direção


la formació
a educação


el filtre
o filtro


la fórmula
a fórmula


la geografia
a geografia


la gramàtica
a gramática


el coneixement
o conhecimento


la llengua
o idioma / a língua


la lliçó
a lição


la biblioteca
a biblioteca


la literatura
a literatura


les matemàtiques
a matemática


el microscopi
o microscópio


el nombre
o algarismo


el número
o número


la pressió
a pressão


el prisma
o prisma


el professor
o professor


la piràmide
a pirâmide


la radioactivitat
a radioatividade


la balança
as balanças


l'espai
o espaço


l'estadística
a estatística


l'estudi
os estudos


la síl·laba
a sílaba


la taula
a tabela


la traducció
a tradução


el triangle
o triângulo


la dièresi
o trema


la universitat
a universidade


el mapa del món
o mapa-mundi