ਕੁਦਰਤ - Daba


arka
ਗੋਲਾਈ


klēts
ਖੇਤ


līcis
ਖਾੜੀ


pludmale
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ


burbulis
ਬੁਲਬੁਲਾ


ala
ਗੁਫਾ


saimniecība
ਖੇਤ


uguns
ਅੱਗ


pēdas nospiedums
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ


zemeslode
ਗਲੋਬ


raža
ਫਸਲ


siena ķīpas
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ


ezers
ਝੀਲ


lapa
ਪੱਤਾ


kalns
ਪਹਾੜ


okeāns
ਸਾਗਰ


panorāma
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼


klints
ਚੱਟਾਨ


pavasaris
ਝਰਨਾ


purvs
ਦਲਦਲ


koks
ਦਰੱਖਤ


koka stumbrs
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ


ieleja
ਘਾਟੀ


skats
ਦ੍ਰਿਸ਼


ūdens strūkla
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ


ūdenskritums
ਝਰਨਾ


vilnis
ਲਹਿਰ