ਸਰੀਰ - Ķermenis


roka
ਬਾਂਹ


mugura
ਪਿੱਠ


kaila galva
ਗੰਜਾ ਸਿਰ


bārda
ਦਾੜ੍ਹੀ


asinis
ਖੂਨ


kauls
ਹੱਡੀ


pēcpuse
ਥੱਲਾ


bize
ਗੁੱਤ


smadzenes
ਦਿਮਾਗ


krūts
ਛਾਤੀ


auss
ਕੰਨ


acs
ਅੱਖ


seja
ਚਿਹਰਾ


pirksts
ਉਂਗਲ


pirkstu nospiedums
ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਛਾਪ


dūre
ਮੁੱਠੀ


pēda
ਪੈਰ


mati
ਵਾਲ


frizūra
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ


plauksta
ਹੱਥ


galva
ਸਿਰ


sirds
ਦਿਲ


rādītājpirksts
ਸੰਕੇਤਕ ਉਂਗਲੀ


nieres
ਗੁਰਦਾ


ceļa locītava
ਗੋਡਾ


kāja
ਲੱਤ


lūpa
ਬੁੱਲ੍ਹ


mute
ਮੂੰਹ


cirta
ਛੋਟੀ ਅੰਗੂਠੀ


skelets
ਪਿੰਜਰ


āda
ਚਮੜੀ


galvaskauss
ਖੋਪੜੀ


tetovējums
ਟੈਟੂ


kakls
ਗਲਾ


īkšķis
ਅੰਗੂਠਾ


pirksts
ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ


mēle
ਜੀਭ


zobs
ਦੰਦ


parūka
ਨਕਲੀ ਵਾਲ