ਸਮਾਂ - Laiks


modinātājpulkstenis
ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ


senā vēsture
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ


antikvariāts
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂ


plānotājs
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤਾਬ


rudens
ਸਰਦ ਰੁੱਤ/ਪਤਝੜ


pārtraukums
ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ


kalendārs
ਕੈਲੰਡਰ


gadsimts
ਸਦੀ


pulkstenis
ਘੜੀ


kafijas pauze
ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ


datums
ਤਾਰੀਖ਼


digitālais pulkstenis
ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀ


aptumsums
ਗ੍ਰਹਿਣ


beigas
ਅੰਤ


nākotne
ਭਵਿੱਖ


vēsture
ਇਤਿਹਾਸ


smilšu pulkstenis
ਸਮਾਂ-ਸੂਚਕ


viduslaiki
ਮੱਧ ਯੁੱਗ


mēnesis
ਮਹੀਨਾ


rīts
ਸਵੇਰ


pagātne
ਅਤੀਤ


kabatas pulkstenis
ਜੇਬ ਘੜੀ


punktualitāte
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ


steiga
ਭੀੜ


gadalaiki
ਰੁੱਤਾਂ


pavasaris
ਬਸੰਤ


saules pulkstenis
ਧੁੱਪਘੜੀ


saullēkts
ਸੁਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ


saulriets
ਸੂਰਜ ਛੁਪਣਾ


laiks
ਸਮਾਂ


laiks
ਸਮਾਂ


gaidīšanas laiks
ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ


nedēļas nogale
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ


gads
ਸਾਲ