Smådyr - симпатія


мураха
murakha
ein maur


жук
zhuk
ei bille


птиця
ptytsya
ein fugl


пташина клітка
ptashyna klitka
eit fuglebur


шпаківня
shpakivnya
eit fuglehus


джміль
dzhmilʹ
ei humle


метелик
metelyk
ein sumarfugl


гусениця
husenytsya
ei larve


сороконіжка
sorokonizhka
eit tusenbein


краб
krab
ei krabbe


муха
mukha
ei fluge


жаба
zhaba
ein frosk


золота рибка
zolota rybka
ein gullfisk


коник
konyk
ei grashoppe


морська свинка
morsʹka svynka
eit marsvin


хом'як
khom'yak
ein hamster


Їжак
Yizhak
eit pinnsvin


колібрі
kolibri
ein kolibri


ігуана
ihuana
ein iguan


комаха
komakha
eit insekt


медуза
meduza
ei manet


кошеня
koshenya
ein kattunge


божа корівка
bozha korivka
ei marihøne


ящірка
yashchirka
ei firfisle


воша
vosha
ei lus


бабак
babak
eit murmeldyr


комар
komar
ein mygg


миша
mysha
ei mus


устриця
ustrytsya
ein østers


скорпіон
skorpion
ein skorpion


морський коник
morsʹkyy konyk
ein sjøhest


мушля
mushlya
eit skjel


креветка
krevetka
ei reke


павук
pavuk
ei kongro


павутиння
pavutynnya
eit spindelvev


морська зірка
morsʹka zirka
ei sjøstjerne


оса
osa
ein kvefs