Kjensler - Følelser


ei/en hengivenhet
ein sympati


et sinne
eit sinne


ei/en kjedsomhet
ei keisemd


en tillit
ein tillit


en kreativitet
ein kreativitet


ei krise
ei krise


ei /ennysgjerrighet
ei nyfikne


et nederlag
eit nederlag


en depresjon
ein depresjon


en fortvilelse
ei fortviling


en skuffelse
eit vonbrot


en mistillit
ein mistillit


en tvil
ein tvil


en drøm
ein draum


en utmattelse
ein trøyttleik


en frykt
ein frykt


en krangel
ein krangel


et vennskap
eit venskap


ei moro
ei moro


en sorg
ei sorg


en grimase
ein grimase


ei lykke
ei lukke


et håp
ei von, eit håp


en sult
ein svolt


en interesse
ei interesse


ei glede
ei glede


et kyss
eit kyss


ei/en ensomhet
ei einsemd


ei/en kjærlighet
ein kjærleik


en melankoli
ein melankoli


ei stemning
ei stemning


en optimisme
ein optimisme


en panikk
ein panikk


ei forvirring
ei forvirring


et raseri
eit raseri


ei avvisning
ei avvising


et forhold
eit forhold


ei oppfordring
ei oppmoding


et skrik
eit skrik


ei/en trygghet
ein tryggleik


et sjokk
eit sjokk


et smil
eit smil


ei/en ømhet
eit kjærteikn


en tanke
ein tanke


en ettertanke
ein ettertanke