Abstraktūs žodžiai - Апстрактни појмови


управа
uprava
administracija


реклама
reklama
reklama


стрелица
strelica
rodyklė


забрана
zabrana
uždraudimas


каријера
karijera
karjera


средина
sredina
centras


избор
izbor
pasirinkimas


сарадња
saradnja
bendradarbiavimas


боја
boja
spalva


контакт
kontakt
kontaktas


опасност
opasnost
pavojus


љубавна изјава
ljubavna izjava
meilės pripažinimas


пропадање
propadanje
nuosmukis


дефиниција
definicija
apibrėžimas


разлика
razlika
skirtumas


потешкоћа
poteškoća
sunkumas


правац
pravac
kryptis


откриће
otkriće
atradimas


неред
nered
netvarka


даљина
daljina
toluma


удаљеност
udaljenost
atstumas


разноврсност
raznovrsnost
įvairovė


труд
trud
pastanga


истраживање
istraživanje
tyrinėjimas


пад
pad
kritimas


снага
snaga
jėga


мирис
miris
kvapas


слобода
sloboda
laisvė


дух
duh
vaiduoklis


половина
polovina
pusė


висина
visina
aukštis


помоћ
pomoć
pagalba


скровиште
skrovište
slėptuvė


домовина
domovina
tėvynė


чистоћа
čistoća
švarumas


идеја
ideja
idėja


илузија
iluzija
iliuzija


машта
mašta
vaizduotė


интелигенција
inteligencija
intelektas


позивница
pozivnica
kvietimas


правда
pravda
teisingumas


светлост
svetlost
šviesa


поглед
pogled
žvilgsnis


губитак
gubitak
nuostolis


повећање
povećanje
didinimas


грешка
greška
klaida


убиство
ubistvo
žmogžudystė


нација
nacija
tauta


новост
novost
naujiena


могућност
mogućnost
pasirinkimas


стрпљење
strpljenje
kantrybė


планирање
planiranje
planavimas


проблем
problem
problema


заштита
zaštita
apsauga


рефлексија
refleksija
atspindys


република
republika
respublika


ризик
rizik
rizika


безбедност
bezbednost
sauga


тајна
tajna
paslaptis


пол
pol
lytis


сенка
senka
šešėlis


величина
veličina
dydis


солидарност
solidarnost
solidarumas


успех
uspeh
sėkmė


подршка
podrška
parama


традиција
tradicija
tradicija


тежина
težina
svoris