ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು - 小動物


アリ
Ari
ಇರುವೆ


甲虫
kabutomushi
ಜೀರುಂಡೆtori
ಪಕ್ಷಿ


鳥籠
torikago
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ


巣箱
subako
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು


マルハナバチ
maruhanabachi
ಹೆಜ್ಜೇನುchō
ಚಿಟ್ಟೆ


毛虫
kemushi
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು


ムカデ
mukade
ಜರಿ


カニ
kani
ಏಡಿhae
ನೊಣ


カエル
kaeru
ಕಪ್ಪೆ


金魚
kingyo
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು


バッタ
batta
ಮಿಡಿತೆ


モルモット
morumotto
ಗಿನಿಯಿಲಿ


ハムスター
hamusutā
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್


ハリネズミ
harinezumi
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ


ハチドリ
hachidori
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ


イグアナ
iguana
ಉಡ


昆虫
konchū
ಕೀಟ


クラゲ
kurage
ಲೋಳೆ ಮೀನು


子猫
koneko
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ


てんとう虫
tentōchū
ಲೇಡಿಬಗ್


トカゲ
tokage
ಹಲ್ಲಿ


シラミ
shirami
ಹೇನು


マーモット
māmotto
ಮಾರ್ಮಟ್ka
ಸೊಳ್ಳೆ


ネズミ
nezumi
ಇಲಿ


牡蠣
kaki
ಸಿಂಪಿ


サソリ
sasori
ಚೇಳು


たつのおとしご
tatsunōtoshigo
ಕಡಲ್ಗುದುರೆkai
ಚಿಪ್ಪು


エビ
ebi
ಸೀಗಡಿ


クモ
kumo
ಜೇಡ


クモの巣
kumonosu
ಜೇಡರ ಬಲೆ


ヒトデ
hitode
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು


スズメバチ
suzumebachi
ಕಣಜ