ಕಟ್ಟುಗಳು - 包装


アルミ箔
arumi haku
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೆಳುಹಾಳೆtaru
ಪೀಪಾಯಿ


手提げかご
tesage kago
ಬುಟ್ಟಿbin
ಸೀಸೆhako
ಪೆಟ್ಟಿಗೆ


チョコレートの箱
chokorēto no hako
ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಡಬ್ಬಿ


段ボール
dan bōru
ರಟ್ಟು ಕಾಗದ


中身
nakami
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು


かご
kago
ತೆರಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ


封筒
fūtō
ಲಕೋಟೆ


結び目
musubime
ಗಂಟು


金属製の箱
kinzoku-sei no hako
ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ


石油ドラム缶
sekiyu doramukan
ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳಗ


包装
hōsō
ಸುತ್ತುವ ವಸ್ತುkami
ಕಾಗದ


紙袋
kamibukuro
ಕಾಗದದ ಚೀಲ


プラスチック
purasuchikku
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್


錫/缶
suzu/ kan
ಲೋಹದ ಡಬ್ಬಿ


トートバッグ
tōtobaggu
ಸಾಮಾನು ಚೀಲ


ワイン樽
waintaru
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿ


ワインボトル
wain botoru
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದ ಸೀಸೆ


木箱
kibako
ಮರದ ಡಬ್ಬ