ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು - Hewan kecil


semut
ಇರುವೆ


kumbang
ಜೀರುಂಡೆ


burung
ಪಕ್ಷಿ


kandang burung
ಪಕ್ಷಿ ಪಂಜರ


sangkar burung
ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು


bumblebee
ಹೆಜ್ಜೇನು


kupu-kupu
ಚಿಟ್ಟೆ


ulat bulu
ಕಂಬಳಿ ಹುಳು


kelabang
ಜರಿ


kepiting
ಏಡಿ


lalat
ನೊಣ


katak
ಕಪ್ಪೆ


ikan mas
ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು


belalang
ಮಿಡಿತೆ


tikus belanda
ಗಿನಿಯಿಲಿ


hamster
ಹ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟರ್


landak
ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ


burung kolibri
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಕ್ಷಿ


iguana
ಉಡ


serangga
ಕೀಟ


ubur-ubur
ಲೋಳೆ ಮೀನು


anak kucing
ಬೆಕ್ಕಿನಮರಿ


kepik
ಲೇಡಿಬಗ್


kadal
ಹಲ್ಲಿ


kutu
ಹೇನು


marmut
ಮಾರ್ಮಟ್


nyamuk
ಸೊಳ್ಳೆ


tikus
ಇಲಿ


tiram
ಸಿಂಪಿ


kalajengking
ಚೇಳು


kuda laut
ಕಡಲ್ಗುದುರೆ


kulit kerang
ಚಿಪ್ಪು


udang
ಸೀಗಡಿ


laba-laba
ಜೇಡ


jaring laba-laba
ಜೇಡರ ಬಲೆ


bintang laut
ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು


tawon
ಕಣಜ