განათლება - Koulutus


arkeologia
არქეოლოგია


atomi
ატომი


taulu
დაფა


laskenta
გამოთვლა


laskin
გამომთვლელი მანქანა


todistus
სერტიფიკატი


liitu
ცარცი


luokka
კლასი


harppi
ფარგალი


kompassi
კომპასი


maa
ქვეყანა


kurssi
კურსი


tutkintotodistus
დიპლომი


suunta
მიმართულება


koulutus
განათლება


suodatin
ფილტრი


kaava
ფორმულა


maantiede
გეოგრაფია


kielioppi
გრამატიკა


tietämys
ცოდნა


kieli
ენა


oppitunti
გაკვეთილი


kirjasto
ბიბლიოთეკა


kirjallisuus
ლიტერატურა


matematiikka
მათემატიკა


mikroskooppi
მიკროსკოპი


numero
რიცხვი


määrä
ნომერი


paine
წნეხი


prisma
პრიზმა


professori
პროფესორი


pyramidi
პირამიდა


radioaktiivisuus
რადიოაქტიურობა


vaaka
სასწორი


avaruus
კოსმოსი


tilastot
სტატისტიკა


opiskelu
სწავლა


tavu
მარცვალი


taulukko
ცხრილი


käännös
თარგმანი


kolmio
სამკუთხედი


umlaut
უმლაუტი


yliopisto
უნივერსიტეტი


maailmankartta
მსოფლიოს რუკა