կրթություն - Pendidikan


arkeologi
հնաբանություն


atom
ատոմ


papan
գրատախտակ


perhitungan
հաշվարկում


kalkulator
գրպանի հաշվիչ


sertifikat
վկայական


kapur
կավիճ


kelas
դասարան


jangka
կարկին


kompas
կողմնացույց


negara
երկիր


kursus
դասընթաց


ijazah
դիպլոմ


arah
կողմնացույցի ուղղությունը


pendidikan
ուսում


penyaring
զտիչ


rumus
բանաձև


geografi
աշխարհագրություն


tata bahasa
քերականություն


pengetahuan
գիտելիք


bahasa
լեզու


pelajaran
դասեր


perpustakaan
գրադարան


literatur
գրականություն


matematika
մաթեմատիկա


mikroskop
մանրադիտակ


nomor
թիվ


angka
համար


tekanan
ճնշում


prisma
պրիզմա


profesor
պրոֆեսոր


piramida
բուրգ


radioaktivitas
ռադիոակտիվություն


timbangan
կշեռք


ruang angkasa
տիեզերք


statistik
վիճակագրություն


pelajaran
ուսումնառություն


suku kata
վանկ


tabel
աղյուսակ


terjemahan
թարգմանություն


segitiga
եռանկյունի


umlaut
ձայնադարձ, ումլաուտ


universitas
համալսարան


peta dunia
աշխարհի քարտեզ