գնումներ - Shopping


bakery
հացի փուռ


bar code
գծային կոդավորում


bookshop
գրախանութ


café
սրճարան


drugstore
խանութ (հիգիենիկ, կոսմետիկա)


dry cleaner
քիմմաքրում


flower shop
ծաղկի խանութ


gift
նվեր


market
շուկա


market hall
շուկայի սրահ


newspaper stand
թերթերի կրպակ


pharmacy
դեղատուն


post office
փոստ


pottery
կավագործարան


sale
վաճառք


shop
խանութ


shopping
առևտուր


shopping bag
գնումների պայուսակ


shopping basket
գնումների զամբյուղ


shopping cart
գնումների զամբյուղ


shopping tour
գնումներ անելով զբոսնել