կրոն - Religion


Easter
զատիկ


Easter egg
զատիկի ձու


angel
հրեշտակ


bell
զանգ


bible
աստվածաշունչ


bishop
եպիսկոպոս


blessing
օրհնություն


Buddhism
բուդդիզմ


Christianity
քրիստոնեություն


Christmas gift
սուրբ ծննդյան նվեր


Christmas tree
տոնածառ


church
եկեղեցի


coffin
դագաղ


creation
ստեղծում


crucifix
խաչելություն


devil
սատանա


god
աստված


Hinduism
հինդուիզմ


Islam
իսլամ


Judaism
հուդաիզմ


meditation
խորհրդածություն, մեդիտացիա


mummy
մումիա


Muslim
մուսուլման


pope
պապ


prayer
աղոթք


priest
քահանա


religion
կրոն


service
ժամերգություն, պատարագ


synagogue
սինագոգ


temple
տաճար


tomb
գերեզման