մարմին - Body


arm
ձեռք


back
մեջք


bald head
ճաղատ


beard
մորուք


blood
արյուն


bone
ոսկոր


bottom
հետույք


braid
ծամ


brain
ուղեղ


breast
կուրծք


ear
ականջ


eye
աչք


face
դեմք


finger
մատներ


fingerprint
մատնահետք


fist
բռունցք


foot
ոտք


hair
վարս


haircut
վարսավիր


hand
ձեռք


head
գլուխ


heart
սիրտ


index finger
ցուցամատ


kidney
երիկամ


knee
ծունկ


leg
ոտք


lip
շրթունք


mouth
բերան


ringlet
գանգուր մազ


skeleton
կմախք


skin
մաշկ


skull
գանգ


tattoo
դաջվածք


throat
կոկորդ


thumb
բութ մատ


toe
ոտքի մատ


tongue
լեզու


tooth
ատամ


wig
կեղծամ