գործիքներ - Tools


anchor
խարիսխ


anvil
սալ


blade
բերան


board
տախտակ


bolt
պտուտակ


bottle opener
խցանահան


broom
ավել, ցախավել


brush
խոզանակ


bucket
դույլ


buzz saw
շրջանաձև սղոց


can opener
բացիչ


chain
շղթա


chainsaw
շղթայաձև սղոց


chisel
շորթել


circular saw blade
սղոցային շրջանաձև սայր


drill machine
հորատամեքենա


dustpan
գոգաթիակ


garden hose
պարտեզի կաշեփողրակ


grater
խարտոց


hammer
մուրճ


hinge
ճոդ


hook
կեռ, ճարմանդ


ladder
սանդուղք


letter scale
նամակի կշեռք


magnet
մագնիս


mortar
շերեփ


nail
եղունգ


needle
ասեղ


network
ցանց


nut
պտուտակամեր


palette-knife
մածկիչ


pallet
կրկնատակ


pitchfork
եղան


planer
ռանդա


pliers
աքցան


pushcart
ձեռքի բեռնատար


rake
փոցխ


repair
վերանորոգում


rope
պարան


ruler
քանոն


saw
սղոց


scissors
մկրատ


screw
պտուտագամ


screwdriver
պտուտակահան


sewing thread
կարի մանվածք


shovel
բահ


spinning wheel
ճախարակ


spiral spring
պարուրաձև գարուն


spool
կոճ


steel cable
երկաթյա պարան


tape
սոսնձե ժապավեն


thread
պարույր


tool
գործիք


toolbox
գործիքների արկղ


trowel
ձեռքի մալա


tweezers
պինցետ


vise
պտուտակագամ


welding equipment
զոդման գործիք


wheelbarrow
ձեռնասայլակ


wire
լար


wood chip
փայտի կտոր


wrench
պտուտակաբանալի