գրասենյակ - Office


ball pen
գրիչ


break
դադար,ընդմիջում


briefcase
պայուսակ


coloring pencil
գունավոր մատիտ


conference
խորհրդաժողով


conference room
խորհրդաժողովի դահլիճ


copy
կրկնօրինակ


directory
հասցեների տեղեկատու


file
թղթապանակ


filing cabinet
փաստաթղթերի պահարան


fountain pen
ինքնահոս գրիչ


letter tray
նամակի սկուտեղ


marker
մարքեր


notebook
տետր


notepad
նշումների թերթիկ


office
գրասենյակ


office chair
գրասենյակի աթոռ


overtime
արտաժամյա աշխատանք


paper clip
ամրուցիչներ


pencil
մատիտ


punch
դակիչ


safe
չհրկիզվող պահարան, սեյֆ


sharpener
սրիչ


shredded paper
թղթի կտորներ


shredder
թուղթ մանրացնելու մեքենա


spiral binding
պարուրաձև սեղմակ


staple
թղթի սեղմակ/ամրակ


stapler
թղթապանակ


typewriter
գրամեքենա


workstation
աշխատատեղ