կրթություն - Obrazovanje


arheologija
հնաբանություն


atom
ատոմ


ploča
գրատախտակ


proračun
հաշվարկում


džepni računar
գրպանի հաշվիչ


diploma
վկայական


kreda
կավիճ


razred
դասարան


šestar
կարկին


kompas
կողմնացույց


zemlja
երկիր


kurs
դասընթաց


diploma
դիպլոմ


pravac svijeta
կողմնացույցի ուղղությունը


obrazovanje
ուսում


filter
զտիչ


formula
բանաձև


geografija
աշխարհագրություն


gramatika
քերականություն


znanje
գիտելիք


jezik
լեզու


predavanje
դասեր


biblioteka
գրադարան


književnost
գրականություն


matematika
մաթեմատիկա


mikroskop
մանրադիտակ


broj
թիվ


broj
համար


pritisak
ճնշում


prizma
պրիզմա


profesor
պրոֆեսոր


piramida
բուրգ


radioaktivnost
ռադիոակտիվություն


vaga
կշեռք


svemir
տիեզերք


statistika
վիճակագրություն


studije
ուսումնառություն


slog
վանկ


tabela
աղյուսակ


prijevod
թարգմանություն


trokut
եռանկյունի


umlaut
ձայնադարձ, ումլաուտ


univerzitet
համալսարան


karta svijeta
աշխարհի քարտեզ