Pakovanje - Упаковка


алюмінієва фольга
alyuminiyeva folʹha
aluminijska folija


бочка
bochka
bačva


кошик
koshyk
košara


пляшка
plyashka
boca


коробка
korobka
kutija


коробка цукерок
korobka tsukerok
bombonjera


картон
karton
karton


вміст
vmist
sadržaj


ящик
yashchyk
gajba


конверт
konvert
omotnica za pismo


вузол
vuzol
čvor


металевий ящик
metalevyy yashchyk
metalni sanduk


бочка для нафтопродуктів
bochka dlya naftoproduktiv
bačva za ulje


упаковка
upakovka
pakiranje


папір
papir
papir


паперовий пакет
paperovyy paket
papirnata vrećica


пластик
plastyk
plastika


консервна банка
konservna banka
limenka


сумка
sumka
platnena torba


винна бочка
vynna bochka
vinska bačva


пляшка вина
plyashka vyna
vinska boca


дерев'яний ящик
derev'yanyy yashchyk
drveni sanduk