אוצר מילים

‫מזג אויר» Météo

games images

le baromètre
‫ברומטר

games images

le nuage
‫ענן

games images

le froid
‫קר

games images

le croissant de lune
‫סהר

games images

l‘obscurité (f.)
‫חושך

games images

la sécheresse
‫בצורת

games images

la terre
‫כדור הארץ

games images

le brouillard
‫ערפל

games images

le gel
‫כפור

games images

le verglas
‫זגוג

games images

la chaleur
‫חום

games images

l‘ouragan (m.)
‫הוריקן

games images

la stalactite
‫נטיף קרח

games images

la foudre
‫ברק

games images

le/la météorite
‫מטאור

games images

la lune
‫ירח

games images

l‘arc-en-ciel (m.)
‫קשת בענן

games images

la goutte d‘eau
‫טיפת גשם

games images

la neige
‫שלג

games images

le flocon de neige
‫פתית שלג

games images

le bonhomme de neige
‫איש שלג

games images

l‘étoile (f.)
‫כוכב

games images

l‘orage (m.)
‫סערה

games images

l‘onde de tempête
‫נחשול

games images

le soleil
‫שמש

games images

le rayon de soleil
‫קרן שמש

games images

le crépuscule
‫שקיעה

games images

le thermomètre
‫מדחום

games images

l‘orage (m.)
‫סופת רעמים

games images

la tombée de la nuit
‫בין הערביים

games images

le temps
‫מזג האוויר

games images

l‘humidité (f.)
‫תנאים רטובים

games images

le vent
‫רוח