אוצר מילים

‫צמחים» Plantes

games images

le bambou
‫במבוק

games images

la fleur
‫פריחה

games images

le bouquet de fleurs
‫זר פרחים

games images

la branche
‫ענף

games images

le bourgeon
‫ניצן

games images

le cactus
‫קקטוס

games images

le trèfle
‫תלתן

games images

la pomme de pin
‫אצטרובל

games images

le bleuet
‫דגניה

games images

le crocus
‫כרכום

games images

la jonquille
‫נרקיס

games images

la marguerite
‫מרגנית

games images

le pissenlit
‫שן הארי

games images

la fleur
‫פרח

games images

le feuillage
‫עלים

games images

les céréales (f.)
‫דגנים

games images

l‘herbe (f.)
‫דשא

games images

la croissance
‫צמיחה

games images

la jacinthe
‫יקינתון

games images

le gazon
‫דשא

games images

le lys
‫חבצלת

games images

la graine de lin
‫פשתן

games images

le champignon
‫פטריות

games images

l‘olivier (m.)
‫עץ זית

games images

le palmier
‫עץ דקל

games images

la pensée
‫אמנון ותמר

games images

le pêcher
‫עץ אפרסק

games images

la plante
‫צמח

games images

le coquelicot
‫פרג

games images

la racine
‫שורש

games images

la rose
‫ורד

games images

la graine
‫זרע

games images

le perce-neige
‫שלגית

games images

le tournesol
‫חמניות

games images

l‘épine (f.)
‫קוץ

games images

le tronc
‫גזע עץ

games images

la tulipe
‫צבעוני

games images

le nénuphar
‫שושנת מים

games images

le blé
‫חיטה